utorok 31. januára 2012

Photoshoot in the dark

This evening Tomas wanted to show me how bad photos look when it is dark outside but according to me, they are not so bad... ;) For our "night" shooting I chose this beautiful mansion in nearby village, which used to serve as a holiday residence for slovak writers. We were really lucky because we met a kind care-taker of this place, who suggested us to take some photos inside. So I am really looking forward to the next time we come and I will be better prepared! :D

Dnes večer mi chcel Tomáš ukázať, ako zle fotky vyzerajú, keď fotíme večer ale podľa mňa vôbec nevyšli tak zle... ;) Na naše "nočné" fotenie som si vybrala Budmerický kaštieľ (bývalý domov slovenských spisovateľov). Mali sme naozaj šťastie, pretože sme tam stretli veľmi milého strážcu, ktorý nám navrhol fotiť vo vnútri, takže sa moc moc teším keď prídeme nabudúce a to už budem lepšie pripravená! :D

pondelok 30. januára 2012

There's no way back :)

For the last years I have been dreaming a lot about summer in the USA with my friends. And today it is look like there is no way back! :) We have just been in the agency and made the first step to our dream holiday in New York... Of course there are lots of different things we have to do but now everything has got the real shape... I am so excited! :) Catch your fingers for us...
For lunch, we were in new fast food with Nici to get ready for american food (actually I am already in love with all junk food;D) and then we visited gardens in President Palace where we let our joy fly... :)


Posledné roky som veľa snívala o lete v USA s priateľmi. No až dnes to konečne vyzerá tak, že nie je cesty späť! :) Práve sme boli v agentúre a spravili prvý krok k našim prázdninám v New Yorku... Samozrejme, že je ešte strašne veľa vecí, ktoré treba vybaviť, ale teraz už všetko dostáva reálny tvar... Som celá natešená! :D Držte nám palce...
Na obed sme boli Nici vyskúšať nový fast food, aby sme sa pripravili na americké jedlo (i keď popravde ja už dávno milujem všetko nezdravé;D) a potom sme sa boli vyblázniť v Prezidentských záhradách... :)

Curry burger :P


 "Stay hungry, stay foolish." Steve Jobs

I love my car earrings :)

nedeľa 29. januára 2012

Sunny Sunday

Last days I was a little bit disappointed of myself because I am not able to find time for this blog, to take pictures or simply write something... But now there are no more exams left so I promised myself to be more responsible... ;))
Today I have decided to continue with my "castle mania" - it was beautiful Sunday (or still is;)), Tomas and me, we were spending this weekend in Nitra (where I study) and the castle is probably the most photogenic place here... :)
Hope you had nice weekend!

Posledné dni som so sebou bola dosť sklamaná, pretože som si nevedela nájsť čas na blog, na fotky alebo jednoducho na písanie hocičoho... Ale teraz, keď mi už nezostali žiadne skúšky som si sľúbila, že budem viac zodpovedná... ;))
Dnes som sa rozhodla pokračovať s mojou "hradovou mániou" - bola krásna nedeľa (alebo ešte stále je;)), s Tomášom sme trávili víkend v Nitre (tu študujem) a hrad je tu pravdepodobne nafotogenickejšie miesto... ;)
Dúfam, že ste mali krásny víkend!
Sur realité... :Dutorok 17. januára 2012

Home alone - cat and me ;)

I am spending monday morning in my boyfriends' house and I am feeling like a prisoner here because Tomas was a little bit sleepy when he was leaving, so he locked the door and left me here without keys... :D Fortunately I have the best company! His cat - Emanuel is real sweetheart as he is purring near my feet... Great occasion to take some pictures with him... Better then studying, isn't it? ;))

Dnešné pondelkové ráno trávim u môjho priateľa doma a cítim sa trochu ako väzeň, pretože keď rozospatý odchádzal, zamkol ma tu a zabudol mi nechať kľúče... :D Našťastie mám skvelú spoločnosť! Jeho kocúrik - Emanuel je naozajstné zlatíčko keď mi tu pradie pri nohách... Skvelá príležitosť nafotiť s ním nejaké fotky... Vždy lepšie ako študovanie, nie? ;))
 My vaio... smal and slow... very slowly! With the sticker "love the bladers"... :D because I do ;)*
 Socks from Turkey :) I love u my honey <3 Eman smiiiiileee!! :)

sobota 14. januára 2012

Saturday the 14th

Hello everybody! :)
So today I finally bet my laziness and here I am with my second post! Yesterday was Friday the 13th and I really don't believe in its "bad energy" or any kind of "unfortunate" which this day is famous for, but I had quite bad day... :/ Fortunately, there is always this positive beautiful Saturday the 14th, when all negatives are over! What's more, it is weekend and you can (no, you have to!) postpone all your duties to weekdays and simply relax! :D
As a place to shoot, I chose the pride of our capital - the Bratislava Castle... There was little windy and little snowing and a little bit of sun shining, but I was enjoying every moment with my boyfriend (as always <3) and I am looking forward to another happy days!
Hope, you will like the pictures... And I also believe that your weekend will bring to you only good mood and smile! :)

Ahojte! :)
Takže, dnes som konečne porazila svoju lenivosť a tak tu ma máte s mojím druhým postom! Včera bol Piatok trinásteho a mne sa skutočne nechce veriť tomu, že prináša "zlú energiu" alebo "nešťastie", ale naozaj som mala zlý deň... :/ Našťastie, vždy po ňom príde pozitívna a krásna Sobota štrnásteho, kedy všetky negatíva odídu preč! A naviac je víkend a tak možete  (nie, musíte!) odložiť všetky povinosti na týždeň a len relaxovať! :D
Ako miesto na fotenie som si vybrala pýchu nášho hlavného mesta - Bratislavský hrad... Trochu fúkalo, trochu snežilo a aj trochu svietilo slnko a ja som si užívala každú chvíľu strávenú s mojim priateľom (ako vždy<3) a teším sa na ostatné veselé dni... :)
Dúfam, že fotky sa budú páčiť... a tiež verím, že tento víkend vám prinesie len dobrú náladu a úsmev! :)