pondelok 27. februára 2012

Spring is coming!


Sunshine makes me happy! :) And when sun is up I usually have mood for flowers. And because outside is not hot enough, I combined a flower skirt with a fur vest, which my mum found somewhere in a second hand... My new green "postman" bag is always with me these days in Nitra! :) Hope you had a nice weekend with a lot of sun!

Keď vonku svieti slnko, robí ma to sťastnou! :) Vtedy zvyčajne dostanem "kvetovanú náladu" a keďže vonku ešte nie je úplné teplo, skombinovala som kvetovanú sukňu s kožušinovou vestičkou, ktorú moja mama vyhrabala niekde v sekáči... Moja nová zelená "poštárska" kabelka je so mnou stále tieto dni v Nitre! :) Dúfam, ze ste mali pekný víkend plný slniečka!
nedeľa 26. februára 2012

Changes are spice of life! :)


So here I am with my new short haircut! I did not want it so short and I really missed my hair for the first minutes (maybe even hours), but now I feel so free... :D And I am looking forward to all hairstyle variations I am going to have as they will grow.
What's make me happy these days is weather! When I am going out in the evening I do not have to be afraid of cold when I am wearing shorts. Hope that it will stay like this, I do not want snow anymore! ;)
By the way, how was your weekend? I stayed in Nitra with Tomas and we made some pictures in the woods, so new post tomorow!

Takže tu ma máte s novým krátkym účesom! Nechcela som to až také krátke a moje vlásky mi prvé minúty (možno dokonca aj hodiny) naozaj chýbali, no teraz sa cítim byť taká voľná... :D A teším sa na všetky vlasové variácie, ktoré môžem vyskúšať keď mi postupne budú rásť.
Čo ma robí veľmi šťasnou tieto dni je počasie! Keď idem večer von, nemusím sa báť že mi bude zima keď si oblečiem šortky. Dúfam, že také už zostane, nemám viac náladu na sneh... ;)
Len tak mimochodom, aký ste mali víkend? Ja som zostala v Nitre s Tomášom a nafotili sme pár fotiek v lesoch pod Zoborom, takže zajtra bude nový post!I love this small handbag my mum bought me in Izrael! It has not any space inside but it is hand-made, fancy-work with small mirrors. I have always wanted one like this since I was a little girl... ;)

Milujem túto kabelôčku, ktorú mi mama kúpila v Izraeli! Nemá síce vnútri takmer žiadny priestor, no je ročne robená, vyšívaná malými zrkadielkami. Už ako malé dievčatko som po takej túžila... ;)

sobota 25. februára 2012

Marni for H&M

Here is the beautiful ad for Marni at H&M by Sofia Coppola. Sofia's recording took place in exotic Morrocan Marrakhes.

Takže tu je nádherná reklama na Marni pre H&M od Sofie Coppoly. Sofiino natáčanie sa odohrávalo v exotickom marockom Marrákeši.

2 school looksFirst school week is over. It was not as terrible as I expected! :) Weather was warm enough to take few pictures without a coat. I was wearing mostly jeans... The first part was taken near the river Nitra, which is just next to our school, the second part is from our estetic yard behind our rent house... :) The green bag is new, I have always wanted the one like that - it looks like postman briefcase. I also have some great news! Yesterday, when I was getting my hair cut (new post with new hair soon!) I got a message that I won two VIP tickets at Marni for H&M with Eva magazine in Aupark Shopping centre. I am sooo happy! :) Until now, I have only won a bottle of vodka when I was with my two best friend on vacation in Cyprus. I am really looking forward to it!

Takže prvý školský týždeň je za mnou. Nebol až taký hrozný ako som očakávala! :) Počasie bolo veľmi pekné na to, že je február, tak som mohla fotiť aj bez kabáta. Väčšinou som nosila džínsy... Prvá časť fotiek je pri rieke Nitra, ktorá preteká hneď pri našej škole, druhá časť je z nášho estetického dvorčeka za domom, ktorý máme prenajatý... :) Kúpila som si novú zelenú tašku, vždy som túžila po takej, ktorá by vyzerala ako poštárska aktovka. :) A mám tiež nejaké super novinky! Včera, keď som sa bola dať ostrihať (nový post s krátkymi vlasmi čoskoro!), dostala som správu, že som vyhrala dve VIP vstupenky na predpredaj Marni pre H&M s magazínom Eva v Auparku. Som taká šťastná! :) Doteraz som nikdy nič nevyhrala, len fľašu vodky, keď som bola s kamoškami v na dovolenke na Cypre. Naozaj sa na túto udalosť teším! :)
<a href="http://www.bloglovin.com/blog/3380413/pink-pumpkin?claim=urj9wjzqkfh">Follow my blog with Bloglovin</a>

streda 22. februára 2012

Love at first sight ;)

If I could choose at least one thing from new fashion season spring/summer 2012, it would be definitelly shoes from Prada. It was love at first sight! You have to admit, they are awsome! :) Colorful and jolly with beautiful details... What can better express summer? Of course, all Prada collection is amazing as well as other collections from different disigners, but these shoes simply cought my attention.

Ak by som si mohla vybrať aspoň jednu vec z novej módnej sezóny jar/leto 2012, určite by to boli topánočky od Prady. Bola to láska na prvý pohľad! Musíte uznať, že sú jednoducho úžasné! :) Pestrofarebné a zábavné s mnohými zaujímavými detailmi... Čo môže lepšie vystihnúť leto? Samozrejme, celá kolekcia od Prady je skvelá rovnako ako kolekcie ostatných návrhárov, no tieto topánky naviac zaujali moju pozornosť.utorok 21. februára 2012

On my way

New summer semester has just started so now I have to travel to Nitra every week. But I do not mind, the train we are travelling with is new, two-storey and really comfortable! :) I was wearing my big cosy cream sweater, jean leggins and hat because of the sun (pleasant surprise for february, isn't it?).

Nový letný semester sa práve začal, takže mojou každotýždennou realitou sa odteraz stane cestovanie. Ale nevadí, pretože vlak, ktorým cestujeme je úplne nový, dvojposchodový a vážne pohodlný! :) Oblečený som mala môj veľký pohodlný krémový sveter, džínsové legíny a klobúk proti slnku (príjemné prekvapenie na február, však?).
pondelok 20. februára 2012

Post about my hair :)

I decided to change my look so I ordered to a hairdresser on Friday. And yesterday I arranged a "little cutting party" for my friends who wanted to make me a haircut according to their own. So here are some last pictures of me like long-haired... :)

Rozhodla som sa zmeniť image tak som sa objednala ku kaderníkovi, no včera som ešte zorganizovala "malú strihaciu párty" pre kamošky, ktoré mi chceli urobiť účes podľa ich predstáv. Takže tu sú posledné fotky mňa ako dlhovlasej... :)

Little fish on my neck! :)
Malá rybka na mojom krku! :)


Kitten is hunting... :D
Mačiatko loví... :)

The longest I have ever had!
Najdlhšie aké som kedy mala!


 Bad teacher?
Bow
Mašlička


 
My personal team of hairdressers! Feelin like a star! :D
Môj osobný tím kaderníčok! Cítila som sa ako star! :)

Mustache!

My hair are not on my head anymore!
Moje vlasy už viac nie sú na mojej hlave! :))