pondelok 30. apríla 2012

My American Party! :)


Just a few pics from my b-day party in american style... :) Lots of people came dressed like "Americans", I got some beautiful presents, my brothers made me a maquette of Empire state building and King Kong (actually, they called him Pink Kong and (s)he was wearing pink underwear :D) and special thanks belongs to Tereska, who helped me with baking muffins! :) I do not know how would they look like without her assistance... ;)
Well, I am one year older (again!) but I am already looking forward to next party! :) Thank you all!

Tu je niekoľko fotiek z mojej narodeninovej oslavy v americkom štýle... :) Veľa hostí prišlo oblečených za "Američanov", dostala som niekoľko krásnych darčekov, moji bratia mi vyrobili maketu Empire state buildingu s King Kongom (vlastne ho pomenovali Pink Kong, pretože mal(a) oblečené ružové spodné prádlo :D) a jedno špeciálne ďakujem patrí Tereske, ktorá mi pomáhala s muffinami! :) Neviem ako by vyzerali bez jej asistencie... ;D
Takže som (zas!) o rok staršia ale už teraz sa teším na ďalšiu párty! :) Ďakujem vám všetkým!


Yes, you are guessing right! :D I was Miss America and I really want world peace!
Áno, hádate dobre! :D Bola som Miss Amerika a naozaj si želám svetový mier!

Personal cheerleaders team! :)

 

I was serving these beautiful muffins (one more time, thank you Tereska and also thank you Tomasko, because he made these small american flags!), hamburgers (guests could fill them according to their personal taste, I had different sauces, vegetables and cheese) and also milk shakes with oreo! :) I love oreo... ;)

Servírovala som tieto krásne muffiny (ešte raz ďakujem Tereske a tiež ďakujem Tomáškovi, pretože sám vyrobil tieto malé americké vlajky!), hamburgery (hostia si ich mohli pripraviť podľa chuti, mala som niekoľko druhov omáčok, zeleniny a syra) a milk šejky s oreom! :) Milujem oreo... ;)


sobota 28. apríla 2012

B-day girlOn the 26th of April (it was Thursday this year) it is my birthday! :) I love birthdays, does not matter if it is mine or not… :D I am very lucky to have such a great friend like Nici who loved b-days just like me (maybe even more:)) and she is doing everything for my comfort and enjoyment… Thank you! :*
This day started unusually, at 00:00, when we decided to go to McDonald (walking in drive) and then to Tesco to have some donuts! :D Then we spent all day walking in Nitra, also with Kika…. We were in botanic garden, Nitra castle… and so on… :) Weather was beautiful so I could not be happier! :)  In the evening we were in Frankie pub in Nitra to have a small party.
I was wearing vintage dress (which appeared like a little bit bad idea because in Nitra is always windy and I had to take care not to be naked!;)) with my froral flats, denim vest and trench which looks like from Marry Poppins. :)
Today I have another party in Pezinok, it is gonna be in USA style… J Hope everything will be alright! Now I have to go to bake muffins! :) bye

26teho apríla mám narodeniny (tento rok to vyšlo na štvrtok)! :) Milujem narodky, to je jedno či sú moje alebo niekoho z mojich známych… :D Mám veľké šťastie, že mám takú super kamošku ako Nici, ktorá ich má rada presne tak ako ja (možno aj viac :)) a urobí všetko pre moju spokojnosť a radosť… Ďakujem! :*
Tento deň začal netradične, už o 00:00 sme sa vybrali do mekáču na narodeninový cheeseburger (kráčali sme drive) a potom  sme si ešte v Tescu donuty! :D Nasledújúci deň sme strávili celý chodením po Nitre, spolu s Kikou… Boli sme v botanickej záhrade, na hrade atď…:) Počasie bolo krááásne, takže som už ani nemohla byť šťastnejšia! :) Večer sme zakončili vo Frankiem malou párty.
Oblečené som mala vintage šaty (čo sa ukázalo ako nie veľmi dobrý nápad, pretože v Nitre stále fúka vietor a tak som si musela dávať pozor aby som nezostala nahá!;)), kvietkované plátenky, džínsovú vestu a trenčkot, ktorý vyzerá ako od Mary Poppins.:)
Dnes mám ďalšiu párty v americkom štýle tak dúfam, že dobre dopadne… :)Teraz už musím fičať piecť muffiny! :) paSome pictures from our garden in Nitra...
Pár fotiek z našej záhradky v Nitre...
 Botanic :)
 On the castle
 Yes... I know we look funny! :) But in Nitra, there is always wind!
Áno, viem, že vyzeráme smiešne! :) Ale v Nitre stále fučí!

Spectacular view from castle to Zobor! :)
Úžasný výhľad z hradu na Zobor! :)


Thank you, my friend Majka, for such a tasty present! :P
Ďakujem ti, moja zlatá Majka, za taký chutný darček! :P
Nutella + strawberries = heaven in my mouth!
Nutella + jahôdky = nebíčko v papuľke!

nedeľa 22. apríla 2012

Old timers museum


After Friday spent on automobile show with the newest models, we decided to spend our Saturday more classy, so we visited traffic museum in Bratislava, full of old timers (cars and also trains). :) It is situated in old building of the main railway station and I was pleasantly surprised how awsome it looks inside! The old building looks much better then the "new" one...  A part of exhibition extend to outside, where are mainly trains and old trucks; inside, there you can see some films and except of veterans, there are also bicycles, motor-bikes, old luggage and so on.
Weather was nice, so I was wearing my old skirt, which looks like part of a school uniform, matched with black & white sweater with bows and red flats (I feel like Dorothy from the story Wizard of Oz, when I put them on;)). The accesorise is "stolen" from my moms' jewellery box... :))
And how was your weekend?

Po piatku strávenom na autosalóne, plnom najnovších modelov áut, sme sa rozhodli stráviť sobotu viac "klasicky", tak sme sa navštívili Dopravné múzeum v Bratislave, ktoré je naopak plné veteránov (vlakov aj áut). :) Nachádza sa v starej budove hlavnej železničnej stanice a bola som naozaj veľmi príjemne prekvapená, aká úžasná je vo vnútri! Podľa mňa, táto staršia budova teda vyzerá oveľa lepšie ako "nová"... Časť exhibície sa tiahla až von, kde boli hlavne vlaky a staré nákladiaky; vnútri si návštevníci mohli pozrieť filmy alebo okrem áut obdivovať aj staré bicykle, motorky, batožitu atď...
Počasie bolo pekné, tak som vytiahla svoju starú sukňu, ktorá vyzerá ako časť školskej uniformy a skombinovala som ju s čierno-bielym svetrom s mašľami; obuté som mala červené balerínky (keď ich mám na sebe, cítim sa ako Dorotka z Čarodejníka z krajiny Oz;)). Bižutku som "ukradla" mamine zo šuplíka... :))
A aký ste mali vy víkend?

These are new futuristic car models made by young slovak disigners.
Toto sú nové futuristické modely áut vyrobene mladými slovenskými dizajnérmi.

Studying railway history in Slovakia.
Študujem históriu železníc na Slovansku. :)

piatok 20. apríla 2012

I am leggins lover!


Today, Tomas & me, we decided to visit automobile show in Bratislava and we also spent some nice time in gardens near Danube. I was wearing my new leggins, that I found by an accident in a random shop in Nitra (my schoolmate gave me a griff to this shop, without her I would probably never came in), with a jeans shirt. :)

Dnes sme sa s Tomášom rozhodli navštíviť autosalón v Bratislave a tiež sme strávili nejaký čas prechádzaním sa po Sade Janka Kráľa pri Dunaji. Po prvý krát som si obliekla nové legíny, ktoré som našla čírou náhodou v Nitre (spolužiačka mi dala typ na obchodík, do ktorého by som pravdepodobne nikdy sama od seba nezavítala) a k nim džínsovú košeľu. ;)Colorful & crazy! Cost only 5 euros! :D Such a great shopping!
Farebné a šialené! A stáli iba 5 euro! :D Skvelý nákup!Little bird in a little cage... :)


What really impressed me was this bench! Love it! :))
Čo ma naozaj ohúrilo bola táto lavička! Zamilovala som sa do nej! :))


One beetle for me please!
Jedného chrobáčika aj pre mňa poprosím!