sobota 3. marca 2012

My school place


This is a short post from our school surroundings... The big red building is our school connected with students dormitory, then the new bridge which was finished last year, functionless fountain and at the end new library building. Weather this week was changable -  sometimes good and sometimes bad, so I chose for you these two outfits, when sun was shining. Now I am mostly wearing skirts, because I do not want to look like a teenage boy with my short haircut! :))

Toto je krátky post z okolia našej katedry... Veľká červená budova je naša škola, ktorá je spojená aj s internátom, nový most, ktorý dokončili len tento rok, nefunkčná fontána a nakoniec nová budova našej knižnice. Počasie bolo tento týždeň premenlivé - raz pekné, raz škaredé, tak som vybrala tieto dva outfity, keď svietilo slnko... Momentálne nosím zväčša sukne, pretože nechcem vyzerať ako tínedžer s týmto mojím krátkym účesom! :))Skirt creations - jean skirt with checked shirt and the green one matched with sweater with bows and printed tights.

Sukňové kreácie - džínsová s kockovanou košeľou a zelená skombinovaná so svetrom s mašľami a vzorované pančuchy.


This is our new library building... I am really proud of it! :) It won a prize as a Building of the year 2011 and it actually bet the new Stadium of Ondrej Nepela (which is on the last picture). You can check the other finalists here.

Toto je naša nová budova univerzitnej knižnice... A som na ňu veľmi hrdá! :) Vyhrala cenu ako Budova roka 2011 a dokonca porazila nový Štadión Ondreja Nepelu (na poslednej fotke). Ostatných finalistov môžete "očekovať" tu.

1 komentár: