piatok 18. mája 2012

I am in Rome! :)


This week one of my dreams came true - I visited Rome! :) We were there with Tomas for almost one week and it was unforgettable experience... Rome is such a beautiful city, where history is breathing on your neck at every corner! :)
Just after our arrival, we had a look to Vatican and Angel Castle (and some shops of course as you can see in the first picture ;D). I was amazed (and still I am)! Photos are simply not enough, everybody should go there and see all the beauty...
None of these pictures is photoshoped because exam time is already here and I have a lot of things to do...:/ Oh, I wanna go back so bad!

Tento týždeň sa mi splnil jeden z mojich snov - navštívila som Rím! :) S Tomášom sme tam strávili skoro celý týždeň a bol to pre mňa skutočne nezabudnuteľný zážitok... Rím je nádherné mesto, kde ti história dýcha na krk na každom rohu! :)
Hneď po našom príchode sme zamierili do Vatikánu a na Anjelsky hrad (a do nejakých obchodov ako je vidieť na prvej fotke;D). Bola som uchvátená (a stále som)! Fotky jednoducho neukážu všetko, treba tam ísť a zažiť tu nádheru...
Žiaden z obrázkov nie je upravovaný pretože je tu čas skúšok a mám toho dosť veľa na práci... :/ Ah, chcem sa vrátiť späť!

This drinking fountains are awsome! :)
Tieto fontánky s pitnou vodou sú super! :)

The first day I was wearing my color satin pants in the Turkish style that I brought from Cyprus. I love them!
Prvý deň som mala oblečené moje farebné saténové nohavice v tureckom štýle, ktoré som si priniesla z Cypru. Milujem ich! :)The Swiss guard in their funny costumes! :)
Švajčiarska garda v ich zábavných uniformách! :)The view from cupola of St. Pietro Basilica
Výhľad z kupoly Baziliky Sv. Petra
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára