nedeľa 6. mája 2012

Weekend at the countryside!

This weekend I decided to visit my granny on the East of Slovakia. She is living in the big house with really large garden... It is the place of all my beautiful childhood memories. In Pezinok we have a small yard only, so this savage garden is for me like heaven! :D I know I am old enough but my habits here did not change. Immediately I get off the car, my steps lead to the garden to breath this fresh countryside air, I run as fast as I can and then I pick chives and eat a big piece of bread with it! I simply love this place so much! :)
The first part of pictures was taken in a small village of wooden chalets called Krajinka (Small Country), where we had a rest. It is a typical slovak areal where you can buy typical slovak products, like cheese or cakes (lots of names do not have translation in english), there is also bakery, restaurant, small ZOO for children with little goats and sheep... Really pitoresque! :)

Tento víkend som sa rozhodla navštviť babku na východe Slovenska. Býva vo veľkom dome s obrovskou záhradou.... Je to miesto mojich najkrajších spomienok z detstva. V Pezinku máme len malý dvor za domom, takže táto divoká záhrada je pre mňa hotový raj! :D Viem, že už som dosť stará, no moje zvyky sa tu nemenia. Hneď ako vystúpim z auta, moje kroky vedú do záhrady aby som sa nadýchala čerstvého dedinského vzduchu, bežím ako najrýchlejšie viem a potom si natrhám pažítku a zjem ju s obrovkým krajcom chleba! Milujem toto miesto! :)
Prvá časť fotiek je zo salaša Krajinka pri Ružomberku, kde sme sa si spravili prestávku. Je to skôr malá dedinka typických drevených chatiek, kde môžete kúpiť všetky typické slovenské výrobky od korbáčikov a iných syrov cez pagáče a buchty rôznych tvarov, príchutí a veľkostí, až po slovenské suveníry. Je tam pekáreň, reštaurácia a pre deti Mini ZOO s kozliatkami a jahniatkami... Skutočne malebné! :)


What else should I wear in the garden? :D Gum-boots forever! :)
Čo iné by som si mohla obuť do záhrady ako gumáky? :D

Forget-me-not... :) One of my favourite flowers!
Nezábudky... :) Jedny z mojich obľúbených kvietkov!


Grill party at my cousins' house...
Grill párty na záhrade mojej sesternice...


For me, sky has here the most beautiful blue... :)
Pre mňa tu má obloha tú najkrajšiu modrú... :)

Our little princess Allison :*

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára