štvrtok 9. februára 2012

About me


Som obyčajné dievča. Narodila som sa v roku Nežnej revolúcie, mám dvoch bratov, chodím do školy, doučujem anglinu, mám rada filmy, hudbu, knihy, divadlo, party, módu, nakupovanie, cestovanie a s tým spojené návštevy múzeí a galerií, zbieram si citáty do veľkého zeleného zošita, uchvacujú ma obrazy Clauda Moneta, fičím si na bublifukoch, babkiných buchtách, conversoch, Elle, Bridget Jones, Harrym Potterovi a farebných ponožkách… :) Som ako straka, kde sa niečo ligoce, tam som! A este som trochu lenivá, neporiadna a nedochvíľna…
Celý život žijem v malom meste pri Bratislave, no posledných pár rokov mám ešte jeden domov, v Nitre, kde študujem… Hovorí sa, že náhody neexistujú, preto to musel byť osud, ktorý ma na toto úžasné miesto zavial. Pôvodne som chcela ísť na žurnalistiku do Bratislavy alebo na marketing do Zlína, no ako človek mieni tak Boh mení a ja by som mu mala každý deň ďakovať za to, že mi moje pôvodné plány nevyšli. Nestretla by som totiž Nici ani Didu, ktoré su tu v Nitre mojou náhradnou, úžasne zábavnou rodinou.. ;D Život v tomto meste je jednoducho skvelý!  Milujem naše spoločné ranné (ne)vstávanie, válanie sa v posteli, vyjedanie nutelly, naše fotky polepené všade po stenách, náš starý sporák, na ktorom si kuchtíme čo nám naša mini ladnička ponúkne… :D A nebyť Nici, nikdy by som sa  nezoznámila s mojím zlatíčkom Tomášom, ktorý je ozajstný gentleman a každý deň ma robí šťastnejšou a šťastnejšou! :)*
Tento rok som sa rozhodla, že si začnem písať blog. Neviem presne o čom, asi najskôr o mne… Prečo? Len tak pre radosť a pre ľudí, ktorí si to tu čítajú… Dúfam, že raz bude mať Pink Pumpkin viac čitateľov ako len mojich priateľov (ktorým naozaj ďakujem za podporu a za to, že sú:*) a že ich nejakým spôsobom pozitívne naladí….


I am a normal girl. I was born in the year of Velvet revolution, I have two brothers, I go to school, I teach english (just some extra lessons for few students), I love films, music, books, theatres, parties, fashion, shoping, travelling and visiting museums and galleries, I collect quotes in my big green notebook, I am always impresed by pictures painted by Claude Monet, I am struck on bubbles, cakes from my grandma, converse, Elle, Bridget Jones, Harry Potter, colorful socks and glitters.... :) And I am also a little bit lazy, messy and often late...
I have been living in a small town near Bratislava for all my life, but last years I have also the other home in Nitra, where I study. It is said that coincidences do not exist. So that had to be the destiny which sent me there to such an amazing place. I originally wanted to study jurnalism in Bratislava or marketing in Zlín, but what a man intends God changes and I should thank him every day for my "ruined plans"... ;) Because probably I would never meet Nici and Diana, who are like my alternative funny family... :D Life here with them is just awesome! I love our common morning (no)waking up, lying in bed, eating nutella, I like our photos sticked everywhere, our old cooker, on which we prepare meals offered by our small frigde... And what is the most important, without Nici I would never meet my honey Tomas, who is real gentleman and I am so happy with him!
This year I decided to run out my blog. I do not exactly know what it is going to be about, probably about me... Why? Just for fun and for people who are interested in it... I hope, that once Pink Pumpkin will have more readers then just my friends and maybe it could make a positive mood to someone...

Ladies holiday! Dida&Nici :*


 

Halloween party :)

My 22 b-day party 

 Zorbing - so much fun! :D
Bachelor graduationNew Year 2012! :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára