pondelok 6. februára 2012

Really cold weekend!

This weekend was for me like fight for survival! We were staying in a "hotel" near ski resort without hot water, digestible food and central heating with a lot of strange people. Outside was incredibly cold, snow and wind so I felt like -30°C. But we survived and spent some memorable moments! :) Here are few photos from my compact camera...

Tento víkend bol pre mňa bojom o prežitie! Boli sme ubytovaní v "hoteli" blízko zjazdovky, ale zato bez teplej vody, stráviteľného jedla a centrálneho kúrenia s množstvom čudných ľudí. Vonku bola neuveriteľná zima, snežilo a fúkalo, cítila som sa ako v -30°C. No prežili sme a zažili sme niekoľko nezabudnuteľných chvíľ! :) Takže tu je pár fotiek z môjho kompaktu...
Tomas and me in Igloo ice bar after my 3 rides on snowboard... It was really really freezing weather!
Tomáš a ja v Iglu ice bare po mojich troch jazdách na borde... Bola naozaj strašná zima!

Mushroom soup in bread in a shed reataurant, which saved my life several times from disgusting food... ;)
Hríbová polievka v chlebíku v Kolibe, ktorá mi niekoľko krát zachránila život od zlého jedla... ;)

 Enjoying snow! :)

It looks like Santa's village! :) View from our window...
Nevyzerá to ako Santova dedinka? :) Výhľad z nášho okna...

Taking this picture lasted probably 3 seconds, but my fingers froze completely in this short time!
Cvaknutie tejto fotky trvalo asi 3 sekundy, no moje prsty aj za ten krátky čas úplne skrehli!

Shots in Igloo... :D

1 komentár: