sobota 14. apríla 2012

My life with DiankaMy life with Dianka started on September 2008, when we met at our university. I still think it was a destiny which brought us all together (also with Nici :*), because none of us really wanted to study in Nitra. We have been sharing one room for all this time (but every year in different appartement – it is our speciality to move every year like some nomads) and never argued (at least I do not remeber;D)! She is a real sweetheart! A little bit lazy and sleepy sweetheart… ;) Today is her birthday and this my small personal gift for you, Dida! I know you have been dreaming about this post for a long time haha! :D This is my life with you (okej, just a part) and it could not be better! I love you and I know our relationship will last forever… <3 ***HAPPY BIRTHDAY!***

Môj život s Diankou začal v septembri 2008, keď sme sa stretli na našej univerzite. Stále si myslím, že nás všetky dal dohromady osud (aj spolu s Nici :*), pretože v skutočnosti, žiadna z nás nechcela študovať v Nitre. Od prvého ročníka bývame spolu v jednej izbe (len každý rok v inom byte – to je naša špecialita sťahovať sa každý rok ako také kočovníčky) a nikdy sme sa nepohádali (minimálne, ja si to nepamätám;D)! Je to ozajstné zlatíčko! Niekedy trochu lenivé a ospalé zlatíčko… ;) Dnes má narodeniny a toto je môj malý osobný darček pre teba, Dida! Viem, že si o tomto poste snívala dlhý čas haha! :D Toto je môj život s tebou (okej, len časť) a nemôže byť lepší! Ľúbim ťa a viem, že náš vzťah bude trvať naveky…<3 ***VŠETKO NAJLEPŠIE!***        In Vienna - horses and Swarowski store. :) Almost dead in Mc, but luckily we survived! :D
        Vo Viedni - koníky a Swarowski store. :) Skoro sme umreli v Mc, ale našťastie sme prežili! :D

X-mas 2009 in Nitra with Nici :*


 My b-day party in Sailors style! :D

Prom! So proud of us! :)) And how beautifuly we matched dress colors... We simply belong together!
Promocia! Taká soom na nás pyšná! :))  A ako pekne sme si zladili farby šiat... Je proste vidieť že k sebe patríme!

The first year at university - trip to Brussels.  So young and full of expectations we can become MEPs! :D
Prvý rok na univerzite - výlet do Bruselu. Také mladé a plné očakávaní že sa staneme europoslankyňami! :D


Another day in Brussels, another institution.
Ďalší deň v Bruseli, ďalšia inštitúcia.


Brussels - u & Nici

New Year eve - 2010 in NERD style!

Mini Europe in Brussels

Small L'Arc de Triomphe

Boyband musical.... Favourite! :))

Playing with webcam :) 

Twins! :D Roxy t-shirts, Zara jeans and converse... 2009

2012 - National women day

In our Big Bed in Nitra
 

Faithless!!! Best concert ever :))

Halloween 2010

Having a horse ride in PK! :)

I really missed you when you were on Erasmus on Cyprus! And the time spent there was the best! :)
Strašne som si mi chýbala keď si bola na Cypre! A čas strávený tam bol proste best! :D

Still on carriage pulled by the horse named Gašpar! With Martinka, who is in Belgium on Erasmus at the moment... Miss u babe! :/ :*
Stále na koči ťahanom koníkom s menom Gašpar! S Martinkou, ktorá je momentálne v Belgicku na Erazme... Chýbaš nám! :/ :*


Cyprus

Afroditas' birthplace

Cyprus - in wild style! :D

New Year eve 2011

Nitra 2012

In front of our beautiful house! :D

French friends in Frankie :))

Fountain in front of our school - beautiful sunny day

Queen of Nitra :)

Three queens of Nitra :))


Winter... and I do not remeber the year! :D

Your birthday last year! :))

Summer 2011 on countryside! :D

You are the only ones I can be retarded with! :))) Dianka & Nici :*

Successful (and also very pretty) bachelors :)

I know we look a little bit blue in this pic... But I was not able to do with it anything! :/
Viem, že vyzeráme modro na tejto fotke.... Ale fakt som s tým nič nevedela spraviť! :/

Prešov 2011 - and disgusting ice-cream :P

Monte Carlo style - New year 2011. With Martinka

I like this one :)

Košice 2011

When I am down... you are with me! :* Like ladies!

*** HAPPY BIRTHDAY DIANKA***

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára