pondelok 30. apríla 2012

My American Party! :)


Just a few pics from my b-day party in american style... :) Lots of people came dressed like "Americans", I got some beautiful presents, my brothers made me a maquette of Empire state building and King Kong (actually, they called him Pink Kong and (s)he was wearing pink underwear :D) and special thanks belongs to Tereska, who helped me with baking muffins! :) I do not know how would they look like without her assistance... ;)
Well, I am one year older (again!) but I am already looking forward to next party! :) Thank you all!

Tu je niekoľko fotiek z mojej narodeninovej oslavy v americkom štýle... :) Veľa hostí prišlo oblečených za "Američanov", dostala som niekoľko krásnych darčekov, moji bratia mi vyrobili maketu Empire state buildingu s King Kongom (vlastne ho pomenovali Pink Kong, pretože mal(a) oblečené ružové spodné prádlo :D) a jedno špeciálne ďakujem patrí Tereske, ktorá mi pomáhala s muffinami! :) Neviem ako by vyzerali bez jej asistencie... ;D
Takže som (zas!) o rok staršia ale už teraz sa teším na ďalšiu párty! :) Ďakujem vám všetkým!


Yes, you are guessing right! :D I was Miss America and I really want world peace!
Áno, hádate dobre! :D Bola som Miss Amerika a naozaj si želám svetový mier!

Personal cheerleaders team! :)

 

I was serving these beautiful muffins (one more time, thank you Tereska and also thank you Tomasko, because he made these small american flags!), hamburgers (guests could fill them according to their personal taste, I had different sauces, vegetables and cheese) and also milk shakes with oreo! :) I love oreo... ;)

Servírovala som tieto krásne muffiny (ešte raz ďakujem Tereske a tiež ďakujem Tomáškovi, pretože sám vyrobil tieto malé americké vlajky!), hamburgery (hostia si ich mohli pripraviť podľa chuti, mala som niekoľko druhov omáčok, zeleniny a syra) a milk šejky s oreom! :) Milujem oreo... ;)


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára