nedeľa 1. apríla 2012

Vintage dress & biker boots


If I can choose to be a superhero(ine) I would definitelly want to be Storm from X-men! Why? Apart from that she was beautiful a knew to fly, she already could controlle the weather... So there would be sun above my head all the time! ;) I am quite dissapointed with weather at the moment... But what can I do? Nothing, just go with it...
Fortunately yesterday at the moment of taking these pictures, sun was shining a little bit... :) But wind was really strong. I wore vintage dress that I stole from my moms' wardrobe with biker boots from H&M. I fell in love with these dress immediatelly I put it on, so I am looking forward to wear them without jacket, only with flats or sandals... :) Hope you like them... And what about your weekend?

Keby som si mohla vybrať jedného superhrdinu/hrdinku, ktorým by som chcela byť, definitívne by som si vybrala Storm z X-menov! Prečo? Okrem toho, že bola krásna a vedela lietať, mohla tiež ovládať počasie, takže by mi slniečko svietilo nad hlavou bez prestania... :) Som sklamaná z momentálneho počasia, ale čo mi zostáva? Nič... Len sa s tým zmieriť...
Našťastie včera, keď sme fotili slnko trochu svietilo, i keď vietor bol dosť silný... Oblečené som mala vintage šaty, ktoré som ukradla mame zo skrine a biker boots z H&M. Do tých šiat som sa zamilovala hneď ako som si ich obliekla a už sa teším ako ich budem nosiť bez bundy len s balerínkami alebo sandálmi... :) Dúfam, že sa vám páčia... A aký bol váš víkend?


I almost died when I saw this ugly huge frog behind me! Honestly, I have never seen such a big creature (almost bigger then my feet)... It was so fat, that it was not able to jump into the water! But good pic, isn't it? ;)

Skoro som umrela, keď som za mnou zbadala túto obrovskú škaredú ropuchu! Úprimne, ešte nikdy som takú veľkú žabu nevidela (bola veľká skoro ako moja noha)... Bola taká tučná, že ani nevedela odskákať do vody! Ale fajn obrázok, však? ;)

Hand-made earrings from Croatia.
Ručne robené náušnice z Chorvátska.
For dinner, we tried new sushi restaurant in Pezinok - Ai sushi. Food was really delicious, but I was absolutely unable to eat with Japanese chopsticks! :) Too difficult for me.

Na večeru sme sa rozhodli vyskúšať novú sushi reštauráciu v Pezinku - Ai sushi. Jedlo bolo naozaj chutné, no ja som bola vážne neschopná jesť s japonskými paličkami! :) Pre mňa príliš náročné.


Colorful! :)


2 komentáre: