utorok 10. apríla 2012

Easter Monday

Hi! :)
Easter holiday is over, so here are some pictures of Easter Monday. How do you celebrate this feast? In my country all boys and men have wicker sticks (usually made of willow trees) and beat girls with them! Sounds quite badly right? :) Well, that is not all! They also pour water on us! But do not worry, they do it with love, to make us beautiful and healthy all year long... ;) And then we give them some chocolate eggs or rabits, for elders a shot or some money... It is an old pagan tradition associated with spring (luckily, this whole revival of old traditions is practised only in the morning). I do not have to explain why it so popular particularly amog males! I have two younger brothers and of course a dad which means I simply cannot avoid to be all wet and so on... ;) Fortunately my boyfriend does not like this feast either (the only one man for who I would tolerate it), so I just gave him his chocolate chick and rabit and then we went to cinema. :) And take these pictures!

Ahojte! :)
Veľkonočné prázdniny sa končia, takže tu je niekoľko fotiek z môjho Veľkonočného pondelka. Ako oslavujete tento sviatok vy? Na Slovensku je to tak, že chlapi si upletú korbáče (niekedy sa plietli najmä z vŕb) a potom nimi "šibú" celé ženské pokolenie! Znie to zle, však? To ale nie je všetko! Potom samozrejme nasleduje polievanie vodou! Našťastie vieme, že to robia s láskou, aby sme boli krásne a zdravé po celý rok... :) Je to starý pohanský sviatok jari (ešte dobre, že toto oživovanie tradícií našich predkov je dovolené praktizovať len doobeda). Myslím, že nemusím vysvetľovať, že je veľmi populárny najmä medzi mužmi! Ja mám dvoch mladších bratov a samozrejme aj ocina, takže sa jednoducho nevyhnem tomu, aby som bola každý rok celá mokrá atď... :) Našťastie môj frajer tiež nemá rád tento sviatok (jediný chlap kvôli ktorému by som to celé tolerovala), takže som mu len dala čokoládové kuriatko a zajaca a išli sme do kina. :) A fotiť tieto fotky.
 
 This is our yard. :)
 Náš dvor. :)

And this park in Pezinok... Love this place!
A toto je park v Pezinku... Milujem to miesto!Do you know anything about slackline? I did not till yesterday when I saw this guy practising! :) In brief, you are walking and jumping on a rope stretched between two points, in this case between two trees. It is all about balance. If you are interested  you can find more about it here and on youtube, there are lots of videos of professionals who are worthy of admiration... :)

Hovorí vám niečo slackline? Mne to tiež nič nevravelo, až do včera, keď som videla tohto chalana precvičovať! :) V skratke, je to chodenie a skákanie na lane, ktoré je natiahnuté medzi dvoma bodmi, v tomto prípade to boli dva stromi. Najdôležitejší je balans. Ak vás to zaujalo, viac o tomto športe nájdete tu a na youtube je obrovské množstvo videí profesionálov, ktorí sú hodní obdivu... :)My badges from NYC. Cannot wait to be there again!
Moje odznaky z NYC. Nemôžem sa dočkať keď tam znova budem!

Sun was shining but in fact it was a little bit cold. I was wearing my over-knee boots, lace skirt from H&M, shirt from Stradivarius and denim vest.
Slnko svietilo, ale v skutočnosti až tak teplo nebolo. Mala som na sebe čierne čižmy cez koleno, čipkovanú sukňu z H&M, košeľu zo Stradivarius a džínsovú vestu.

My mom loves baking and cooking. This cake was really delicious! I hope I inherited her talent for these things! ;)
Moja mama miluje pečenie a varenie. Táto torta bola naozaj úžasná! Dúfam, že som zdedila jej talent na tieto veci! ;)

Chocolate chicks

She also likes flower arrangement and thematic decorations.
Taktiež má rada aranžovanie kvetov a tematické dekorácie.


Bunny for my daddy. :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára